Vad menas egentligen med skalfasader? Jo, det ska vi förklara här och vi hoppas du får svar på de flesta av dina frågor. Tandläkaren Agneta Berneheim med personal har en tandklinik som är specialiserade på skalfasader Stockholm där du får hjälp med dina tänder i en harmonisk och lugn miljö. De som arbetar här har alla en gedigen utbildning och lång erfarenhet. Så här fungerar det att få hjälp på hennes klinik:

Besök ett

Vid detta besök görs en ordentlig undersökning av dina tänder. Bettfunktionen kontrolleras, och de registrerar din smileline, alltså överläppens nedre del över tandraden. Även röntgen och en fotografering av dina tänder görs. Det är av stor vikt för att tandvårdspersonalen ska ha en korrekt uppfattning om dina tänder när det gäller vidare planering. Tillsammans diskuterar vi utifrån dina önskemål och sedan tar en tandtekniker fram olika förslag och presenterar för dig.

Besök två

Denna gång gås de åtgärder som behövs igenom för bästa resultat. Du får se de olika studiemodeller som tandteknikern tagit fram. När du känner dig nöjd med en av metoderna bokas nästa besök in.

Besök tre

Nu prepareras dina tänder och slutgiltiga avtryck görs så skalfasader, broar eller kronor ska passa in. Det är av viktigt att bevara så mycket av dina tänder som det går. Du får sedan tillfälliga plastkronor eller skalfasader och det kontrolleras att ditt bett har en perfekt position.

Det är av stor vikt att inte riskera att konstruktionen ger en felaktig belastning.

Besök fyra

De nya kronorna eller skalfasaderna ska provas, är du nöjd med form och färg sätts de fast med cement. En kontroll av att bettet fungerar perfekt sker också, eftersom det är viktigt att inte felaktiga belastningar ska kunna ske. Även dina nya tänders hållbarhet kontrolleras. Till slut bestäms en ny tid för en kontroll.