Den här klinikens motto är kvalitativ och patientsäker tandvård med respekt för människors lika värde och fokus på patienten. Alla Flexidents medarbetare ska arbeta utifrån denna värdegrund och det betyder att man ska respektera sina patienter och bemöta dem på ett trevligt och korrekt sätt. Man ska visa förståelse för patienternas allmänna sjukdomsbild och låta vården vara anpassad utifrån den.

Mobil tandvård

Kliniken erbjuder sina patienter vård via mobil, och det är många äldre och sjuka väldigt tacksamma över. Du kan alltså finnas på valfri plats i hemmet, och det är vanligt att sängliggande patienter använder sig av denna tjänst. Det är en fördel för många, både för patienterna, deras anhöriga och vårdpersonal. De som behöver den här tjänsten mest är patienter som är extra känsliga för stress och förflyttningar. Om de kan få behandling i sitt hem, behöver de inte känna oro eller andra obehagliga känslor. Mobil tandvård är ett viktigt koncept först och främst till för äldre människor.

Munhälsobedömning

Alla som har ett tandvårdsstödsintyg kan få en sådan bedömning kostnadsfritt en gång om året. På Flexident kan du få kostnadsfria och anpassade munhälsobedömningar via mobil tandvård. En sådan bedömning är en generell kontroll för att kunna klarlägga din tandstatus och för att fastställa olika tänkbara behandlingsbehov. Flexident erbjuder även uppsökande verksamhet, och en av behandlingarna de också erbjuder är hjälp mot tandlossning. Tandlossning är vanligt hos äldre och även hos personer som har en sjukdom som kan leda till tandlossning.

Tandlossning

När bakterier börja samlas i utrymmen mellan tänder och tandkött, i tandköttsfickan, kan tandlossning bli aktuellt. Det är visserligen ett långsamt förlopp, men det är viktigt att din tandläkare upptäcker det i tid så det kan förhindras. Om de här bakterierna börjar växa blir tandköttsfickorna djupare och tandborsten kommer inte åt dem längre. Tillsammans med saliven som innehåller kalcium bildas det tandsten och det måste avlägsnas av en tandhygienist eller tandläkare på mekaniskt sätt.